9 důvodů, proč svěřit daňové přiznání daňovému poradci

  • Neplatíte více, než musíte. S daňovým poradcem uplatníte všechny možné odpočitatelné položky, slevy na dani, …
  • Zpracuje-li daňové přiznání k dani z příjmů daňový poradce, prodlužuje se lhůta pro podání přiznání (a tedy i pro zaplacení) o tři měsíce. K prodloužení této lhůty postačuje pouze vystavení plné moci daňovému poradci a její předání na finanční úřad do 31.03.
  • Zajištění odkladu placení daně o 3 měsíce k termínu 30.06.
  • Případnou změnu a výši placené zálohy k 15.06 .
  • Získání času pro správné dokončení Vašeho účetnictví , pro správné zaúčtování složitějších a komplikovaných účetních případů,
  • Vytvoření si prostoru pro kontrolu Vašeho účetnictví daňovým poradcem, kontrolu správnosti zpracování účetní závěrky ,
  • S daňovým poradcem máte větší jistotu, že daňové přiznání je vyplněné správně, a že Vám nehrozí žádný postih.
  • Pokud by se přesto stalo, že kvůli chybě našeho daňového poradce Vám bude vyměřena pokuta nebo penále za chybné zpracované daňové přiznání, tyto peníze Vám uhradíme. Pro takovéto případy jsme pojištěni.
  • A nakonec, přenecháním starostí s daňovým přiznáním našemu daňovému poradci šetříte Váš čas.

 


© 2005-2012 alesco.