Školení v oblasti účetnictví, daní a ekonomického software PREMIER system

Motto: Předáváme Vám naše zkušenosti

Investice do vzdělání jsou velmi důležité a mít kvalifikovaného pracovníka s ochotou se dále vzdělávat je nedocenitelným firemním bohatstvím.
Oblast daní a účetnictví je tak proměnlivá a každý rok se v ní uskuteční tolik novelizačních změn, že je až skoro nemožné všechny tyto změny vstřebat. Naším cílem je aplikace legislativních změn na konkrétní podmínky našich klientů tak, aby předané poznatky mohly využít ve své každodenní práci.

Naše společnost nabízí školení v následujících třech oblastech:

  • A. Školení v oblasti účetnictví

Bezchybné a efektivní vedení účetnictví je nezbytným předpokladem fungování každé firmy. Důležitá je nejen správná volba ekonomického (účetního) systému, ale také jeho zvládnutí, od obecného pochopení účetních principů, přes ovládání prostředí až po realizaci jednotlivých operací v používaném programu. Námi pořádané hromadné kurzy svým rozsahem pokrývají kompletní problematiku, s níž se můžete při své práci setkat.

  • B. Školení v oblasti daní

Oblast daní je natolik spletitým a rozmanitým odvětvím, které neustále prochází různými změnami a úpravami, proto jeho sledování je jak časově tak odborně velmi náročné. Naše společnost nabízí školení vedené přímo daňovým poradcem.

  • C. Školení pro program PREMIER system

Nedílnou součástí podpory zákazníků programu PREMIER je kvalitní systém vzdělávání. Jeho základní částí jsou pravidelné hromadné semináře. Jejich obsah je standardizovaný. Semináře vypisujeme v pravidelných intervalech tak, abychom pokryli maximum termínových požadavků našich uživatelů. Na tyto semináře totiž nechodí pouze pracovníci firem, kde se naše systémy právě implementují, ale i lidé z firem, kde již systémy fungují a je třeba průběžně doškolovat nové i stávající zaměstnance. Cílem školení je naučit uživatele programu jak co nejlépe, nejrychleji a co nejefektivněji využívat všech funkcí a vlastností programu PREMIER.

Aktuální termíny a bližší informace zde


© 2005-2012 alesco.