Outsourcing mezd a personalistiky

Motto: Umožňujeme klientům zbavit se činností, které nepatří k hlavnímu předmětu podnikání

Mzdová legislativa České Republiky opravdu není nic jednoduchého a ve spleti novel a  změn se jen těžko orientuje. Na to, aby mzdy a personalistiku  Vašich zaměstnanců byla zpracována opravdu kvalitně, byste potřebovali přinejmenším mzdovou účetní, právníka a kvalitní software. O ostatních režijních nákladech s tím spojených ani nemluvě. Kromě toho by se ve Vašem  kalendáři  musely neustále objevovaly zákonné termíny, ve kterých byste museli jednotlivé povinnosti v rámci mezd a personalistiky splnit. Tyto termíny jsou závazné a jejich nesplnění by mohlo mít za důsledek sankce ze strany správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, finančního úřadu, …

Prostřednictvím námi zajištěného outsourcingu mezd a personalistiky Vás zbavíme všech starostí s tímto spojených. Vycházíme z předpokladu, že setkání s Vašimi klíčovými lidmi a péče o Vaše podnikání jsou pro Vás důležitější než kontrola mzdových výkazů Vašich zaměstnanců nebo jejich registrace na správě sociálního zabezpečení a  různých zdravotních pojišťovnách.
Kromě zpracování mezd  Vám dokážeme pomoci i v pracovněprávní oblasti v případě, že potřebujete vypracovat pracovní smlouvu nebo jiné dokumenty pro svoje zaměstnance. Nemusíte se kvůli tomu obracet na svého právníka. Kontaktujte naši mzdovou účetní, která se postará o Váš požadavek.

V případě zájmu o další informace nás prosím kontaktujte na tel.čísle 602 464 179 nebo na e-mailu

Outsourcing mezd může zahrnovat následující činnosti:

  • registrace a odhlášení pracovníků na všech potřebných státních institucích a pojišťovnách (např. správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, úřadu práce apod.),
  • zastupování klienta při všech kontrolách mzdové agendy ze strany státních institucí,
  • návrh vzorových pracovních smluv pro všechny druhy pracovních poměrů,
  • pravidelný měsíční výpočet mezd na základě docházky pracovníků předkládané klientem, zahrnuje zejména  výplatní pásky zaměstnanců v elektronické nebo tištěné podobě, celkovou rekapitulaci mezd, vytvoření převodového bankovního příkazu na všechny mzdy zaměstnanců a platby státním institucím a pojišťovnám,
  • zajištění všech povinných hlášení pro jednotlivé státní instituce, jako jsou například zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení, úřady práce, apod.,
  • reporting managementu klienta o mzdové agendě podle specifikace klienta,
  • zajištění úhrad platů na účty zaměstnanců a odvodů na příslušné úřady,
  • v případě potřeby zajištění stravenek pro Vaše zaměstnance na základě jejich docházky, …

Outsourcing mezd a způsoby možné spolupráce:

Na základě Vašich podkladů Vám zajistíme:

  • všechny činnosti potřebné pro zpracování mezd a personalistiky
  • nebo na základě produktu mzdy on line  se můžeme společně podílet na zpracování mezd a personalistiky. Některé činnosti si  klient může zajišťovat i sám, jako je například registrace a  odhlášení pracovníků, tisk potřebných formulářů a sestav z přímo z programu PREMIER system, ke kterému bude mít klient přístup a bude mít tím k dispozici veškerá data 24 hodin 7 dní v týdnu.
© 2005-2012 alesco.