Ekonomické, účetní, organizační a personální poradenství

 Motto: Pomáháme zajišťovat prosperitu společností

  • Rozbory podnikatelské činnosti, nákladové analýzy,
  • Zpracování podkladů pro poskytnutí úvěrů,
  • Zpracování podnikatelských záměrů, podnikatelské analýzy,
  • Výpočty obchodního jmění a podílů na něm, výpočty spojené s rozdělováním zisku.
  • Posuzování, návrhy a zpracování vnitropodnikových organizačních norem, jako jsou například: organizační řád, pracovní řád, plán oběhu účetních dokladů, …
  • Rekonstrukce účetnictví na základě problematických vstupů,
  • Komplexní zakládání nových firem, včetně zavádění jejich účetnictví,
  • Likvidace podnikání při ukončení činnosti,včetně sdružení bez právní subjektivity,
  • Transformace obchodních společností a družstev do jiných forem obchod.společností,
  • Poradenství pro výběr zaměstnanců, organizování výběrového řízení,

Rozbory podnikatelské činnosti, nákladové analýzy

Jednou z našich silných stránek je schopnost analyzovat prakticky jakákoliv ekonomická, účetní, finanční nebo daňová data našich klientů a prezentovat je v souvislostech, které jim dávají informační hodnotu.

Sestavujeme širokou škálu analýz založených především na datech, která jsou zpracovávána v rámci vedení účetnictví, a které slouží managementu při každodenním rozhodování stejně jako při formulaci firemní strategie.

Jako příklad můžeme uvést analýzy časového průběhu jednotlivých druhů nákladů či výnosů, jejich struktura, střediskové a zakázkové analýzy, vyhledávání anomálií v různě definovaných datových sadách či generování sestav na základě požadavku klienta neomezených funkčností účetního systému, nýbrž pouze obsahem dostupných dat.

Další specifickou nabídkou využívající analýzu dat je zpracování podkladů pro získání bankovního úvěru. V tomto případě zajišťujeme nejen vlastní zpracování podkladů, ale zároveň i další podporu pro vyjednávání s příslušným bankovním domem až do fáze přidělení bankovního úvěru.


© 2005-2012 alesco.