Vítá Vás společnost DAŇOVÁ KANCELÁŘ CZ s.r.o.

Naše zákony jsou jako velký les, mnohému se v nich už cesta spletla; a čím hlouběji jsi do nich vlezl, tím v nich méně rozhledu a světla.
- Ladislav Quis

Tento citát vystihuje dnešní pohled na celkovou situaci v problematice jak daňové tak účetní. Proto je tu naše společnost, která Vám ukáže ten správný rozhled a světlo v zákonech.

DAŇOVÁ KANCELÁŘ CZ s.r.o. je stabilní a silnou společností působící v oblasti daňového, účetního a personálního poradenství. Jako taková je připravena Vám nabídnout profesionální služby "šité na míru" Vašim individuálním potřebám.

Naší povinností je při své práci postupovat s odbornou péčí a stále se vzdělávat, umět číst zákony, orientovat se v nich a aplikovat zákonná ustanovení tak, abychom Vám co nejvíce ve Vašem řešení vyhověli a pomohli. Úlohou daňového poradce je nacházení řešení a starání se o Vás tak, aby Vás povinnosti v daňové oblasti co nejméně zatěžovali.

NABÍDKA ŘEŠENÍ:

Daňové a ostatní poradenství

 • sestavení daňových přiznání ke všem daním (daň z příjmu, DPH, silniční daň, daň z nemovitostí,… )
 • odklad přiznání k dani z příjmu k 30.06. (01.07.)
 • revize daňových přiznání sestavených klientem
 • odhady výpočtu daně z příjmu v průběhu roku
 • poradenství k daňovým otázkám každodenní podnikatelské praxe ve všech oblastech daní
 • hot line servis“ i zpracování daňových analýz ke složitějším otázkám a mimořádným transakcím
 • daňová optimalizace a plánování pro konkrétní podnikatelský záměr
 • optimalizace daňové strategie pro podnikání v České republice i v zahraničí
 • zastupování daňovým poradcem před finančním úřadem na základě plné moci
 • řešení kontrol finančního úřadu, kompletní řešení odvolacího řízení proti rozhodnutí finančního úřadu, případně finančního ředitelství u Krajského soudu
 • průběžný daňový dohled nad zpracovávaným účetnictvím u jednotlivých firem

Účetnictví, mzdy a personalistika

 • externí vedení účetnictví, daňové evidence
 • účetnictví on-linezpracování prvotních dokladů přímo klientem (přijaté, vydané faktury,příkazy k úhradě, banka, …)  a následná kontrola a případné zaúčtování složitějších účetních případů v naší společnosti
 • zpracování mezd, personalistiky včetně kontaktu a zastupování klientů před  OSSZ, jednotlivým ZP
 • zpracování účetní závěrky (řádná, mimořádná,…)
 • zpracování podkladů pro daňová přiznání
 • zavedení účetnictví
 • metodická pomoc při zpracování účetnictví u klienta
 • kontrola zpracování účetnictví
 • zpracování vnitropodnikových směrnic a norem

Ekonomický software PREMIER system

 • instalace programů, nastavení parametrů, číselníků
 • implementace (zavedení) modulů CRM, WORKFLOW, SKLAD, VÝROBA, ZAKÁZKA, ÚČETNICTVÍ, MZDY, MAJETEK na konkrétní individuální podmínky firmy
 • individuální a hromadné školení uživatelů k obsluze jednotlivých modulů programu PREMIER
 • dohled a kontrola při zahájení rutinního zpracování v programu PREMIER system  přímo ve firmě nebo vzdáleným přístupem,
 • účetní controlling pro firmy účtující v programu PREMIER system, kontrola zpracování nebo i úplné vyhotovení roční účetní závěrky
 • servis programů PREMIER system, (převody dat, instalace nových verzí, ukončení roku, kontrola a oprava dat)
 • preventivní prohlídky programu (verifikace dat, kontrola parametrizace systému, kontrola instalace,kontrola zálohování, úprava tiskových výstupů, konzultace postupů práce s programem PREMIER, …)
© 2005-2012 alesco.